NOVOSTI

Zeleni plan i postizanje klimatske neutralnosti do 2050.
Zeleni plan

Europa je zacrtala ambiciozan plan – do 2050. će postati klimatski neutralna. „Zeleni plan podrazumijeva reforme u doslovno svim područjima, ne samo onima vezanima uz energetiku i zaštitu resursa, već i za ukupnu proizvodnju i potrošnju, poljoprivredu, ribarstvo, šumarstvo, financije, promet, socijalnu politiku“, prenio je moja razmišljanja Jutarnji list.

Cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine podrazumijeva sveobuhvatnu transformaciju povijesnih dimenzija. Naši građani i politika nedovoljno su upoznati sa zahtjevima koje ispred nas stavlja europski Zeleni plan kojim se određuje strateški razvoj Europske unije u narednih 30 godina.

* Kad je Zeleni plan u pitanju, Europska unija ima ambiciju da se u razdoblju do 2050. temeljito redefinira naš odnos prema prirodi prelaskom na održivije modele proizvodnje i potrošnje.

* Elementi socijalne pravednosti i solidarnosti utkani su u sam Klimatski zakon i za klub socijaldemokrata u Europskom parlamentu to je ključno. Time smo poslali snažnu poruku kako tranzicija mora biti socijalno osjetljiva i pravedna kako bi u konačnici bila uspješna. Parlament je ponudio jasnu dugoročnu viziju Europe kao globalnog predvodnika u borbi protiv klimatskih promjena, tj. pokušaja vraćanja odavno narušene ravnoteže između čovjeka i prirode.

Zeleni plan treba i građane. Oni mogu dati svoj doprinos izmjenama određenih navika, poput smanjenja pretjeranog korištenja automobila, razvrstavanjem otpada, kupovinom lokalno proizvedenih prehrambenih proizvoda…

* Najveća odgovornost u prilagodbi leži na državi koja će morati znati ponuditi dugoročnu održivu viziju razvoja poticanjem ekološke poljoprivrede, boljim gospodarenjem otpada, puno ambicioznijim i transparentnijim ulaganjima u obnovljive izvore energije, ali i odmakom od masovnog modela turizma.

* U ispunjavanju postavljenih zahtjeva moramo provesti reforme u svim sektorskim politikama, od teritorijalnog ustroja, do obrazovanja i industrijske politike.