Romana životopis

Rođena 28. studenog 1964. godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu završila u Korčuli. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Bivša zamjenica gradonačelnika Grada Rijeke. Danas sveučilišna profesorica u trajnom zvanju i predstojnica Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci te zastupnica SDP-a u Europskom parlamentu.

Obrazovanje

2000. – 2001.

Stručno usavršavanje na Institutu za biologiju, Odjel za biomedicinska istraživanja Sveučilišta u Padovi, Italija.

1998.

Doktorirala na Institutu za biologiju, Odjel za biomedicinska istraživanja Sveučilišta u Padovi, Italija.

1994.

Magistrirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

1989.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Politička karijera

2020.

Zastupnica u Europskom parlamentu. Članica Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE), Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) i posebnog Odbora za borbu protiv raka (BECA).

2018.

Članica je Izvršnog odbora PES Women.

2016. – 2020.

Zastupnica u Hrvatskom saboru. Predsjednica Odbora za međuparlamentarnu suradnju. Članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbora za ravnopravnost spolova, Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Odbora za vanjsku politiku, i Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a.

2012. – 2016.

Članica Helsinki grupe za pitanje spolne ravnopravnosti u znanosti pri Europskoj komisiji.

2012. – 2013.

Promatračica u Europskom parlamentu.

2011. – 2015.

Zastupnica u Hrvatskom saboru. Voditeljica Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative. Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku (srpanj 2013. – srpanj 2014.). Članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju, Odbora za europske poslove i Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a.

2008. – 2011.

Zastupnica u Hrvatskom saboru. Članica Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a.

2005. – 2009.

Zamjenica gradonačelnika Grada Rijeke i članica Poglavarstva zadužena za zdravstvo i socijalnu skrb. Predsjednica Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti Grada Rijeke. Prije toga, predsjednica Upravnog vijeća Doma za odgoj mladeži Rijeka.

Ravnopravnost spolova

Položaj žena u društvu, politici i na tržištu rada nije pitanje žena. To je pitanje demokracije, pravednosti i civilizacijskog stupnja razvoja društva. Promicanje i poticanje rodne ravnopravnosti ujedno je alat za osnaživanje pravednijeg društva.

Važne godine

Članica SDP-a od 1999.

2020. Članica predsjedništva SDP-a Hrvatske
2016. – 2020. Članica predsjedništva SDP-a Hrvatske
2016. Predsjednica Glavnog odbora SDP-a Hrvatske
2013. Članica ŽO SDP PGŽ
2012. Članica predsjedništva Foruma žena SDP-a PGŽ
2006. – 2010. Predsjednica Savjeta za školstvo, sport i kulturu ŽO SDP PGŽ
2006. – 2010. Predsjednica Savjeta za zdravstvo i socijalnu skrb GO SDP Rijeke
2005. – 2009. Članica IO SDP PGŽ
2002. – 2006. Potpredsjednica Foruma žena SDP Rijeka
2001. – 2005. Potpredsjednica Foruma žena SDP PGŽ
2001. – 2005. Potpredsjednica ŽO SDP PGŽ
2001. – 2005. Članica GO SDP Rijeka

Znanstvena/stručna karijera:
 • Voditeljica znanstvenog projekta financiranog od Zaklade za znanost Sveučilišta u Rijeci (2013.–). Voditeljica više domaćih (2002.–2011.) i znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sudjelovala na nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata (1994.–1997.).
 • Koautorica stručne knjige „Sustavna anatomija čovjeka“ (2007.)
 • Koautorica poglavlja u knjizi „Amino acid/protein metabolism in health and disease“, Eds. Smith-Gordon (1997.)
 • Autorica znanstvenih članaka iz područja biomedicine objavljenih u svjetski priznatim znanstvenim časopisima (Current Content)
 • Aktivno sudjelovanje na više od 40 međunarodnih znanstvenih skupova
 • Voditeljica studija Medicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci (2016. – 2018.)
 • Mentorica 4 obranjene doktorske disertacije
 • Nositeljica kolegija na poslijediplomskom studiju «BIOMEDICINA» («Molekularna patogeneza izabranih neuroloških bolesti» od 2004.), izbornog predmeta za sveučilišni studij Medicina («Regeneracijska medicina» od 2007., nastavnog kolegija «Anatomija» za sveučilišni studij Stomatologije (2002.–2008.)
 • Voditeljica stručnog studija Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta u Rijeci (1998.-2002.)
 • Članica Povjerenstva za etička pitanja Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci (2003. do 2005.)
 • Pozvana predavačica na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova (Siena 1997., London 1997.) te poslijediplomskim tečajevima iz anestezije (F.E.E.A. 2004., 2007.)
 • Članica znanstvenih društava: Hrvatsko društvo anatoma, Muscle Club, European Federation of Experimental Morphology, European Federation of Experimental Morphology
 • Članica programskih odbora međunarodnih znanstvenih kongresa (Venecija (1994.), Pescara (1995.), Riccione (1996.).
 • Stručno usavršavanje u Odjelu za biomedicinska istraživanja Instituta za biologiju Sveučilišta u Padovi, Italija (1992.–1997., i 2000.– 2001.)
Profesionalno napredovanje:

2018. Predstojnica Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
2015. Redovita profesorica (trajno zvanje), Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka
2010. – 2015. Redovita profesorica, Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka
2003. – 2010. Izvanredna profesorica, Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka
1998. – 2003. Docentica, Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka
1995. – 1998. Asistentica, Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka
1992. – 1995. Znanstvena novakinja, Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka
1990. – 1991. Pripravnički staž u KBC-u Rijeka

Međunarodna priznanja:

Dobitnica odličja “Red zvijezde solidarnosti” i počasne titule “Commendatore”, koje predsjednik Italije dodjeljuje stranim osobama i Talijanima izvan domovine za istaknuta djela na području kulture, umjetnosti i znanosti te promicanje talijanskog jezika i kulture u drugim sredinama (veljača 2009.).

Nagrada za najbolji znanstveni rad «Mogućnosti genske terapije u bolestima skeletnih mišića», Muscle Club Conference, London, 1997.

R

Strani jezici

Engleski i talijanski: aktivno

R

Strani jezici

Njemački i španjolski: pasivno