NOVOSTI

Dala sam poticaj utemeljenju Europskog dana preživjelih od raka
unaprjeđenja kvalitete života preživjelih od raka

S povjerenicom Europske komisije za zdravlje Stellom Kyriakides govorila sam o važnosti unaprjeđenja kvalitete života preživjelih od raka te o ulozi Europskog parlamenta u zaštiti prava pacijenata. Sastanak je organizirala Europska udruga oboljelih od karcinoma.

Zahvaljujući napretku u dijagnostici i inovativnim terapijama, izliječenih od raka sve je više. Fokus je prije bio na produljenju života oboljelih, no sada se fokus prebacuje na osiguravanje kvalitetnog nastavka života pacijenata koji su dobili bitku s ovom bolešću.

Europskim planom za borbu protiv raka planira se inicijativa ‘Bolji život za pacijente s rakom’ (Better Life for Cancer Patients Initiative) putem koje će svi pacijenti dobiti ‘pametnu karticu’, na kojoj će biti sažeta njihova klinička povijest. Ta personalizirana i dobrovoljna kartica povezat će pacijenta sa zdravstvenim radnicima i time poboljšati komunikaciju među njima, a samim time i zdravstvene ishode pacijenta.

Cilj ‘Europskog plana za borbu protiv raka’ smanjenje je tereta koji ova bolest predstavlja za pacijente, ali i za njihove obitelji. Poboljšanje kvalitete života oboljelih i preživjelih od raka jedan je od glavnih stupova ovog dokumenta te uključuje aktivnosti usmjerene na rehabilitaciju, socijalnu integraciju i potporu za vraćanje na radna mjesta.

Iako plan dobro uočava potrebe preživjelih, ostaje nam još prostora za napredak. Svim oboljelima moramo omogućiti da žive duge i ispunjene živote, bez financijske i socijalne diskriminacije. Kako bi se podigla svijest o važnosti psihološke i socijalne potpore nakon izlječenja, dala sam poticaj utemeljenju Europskog dana preživjelih od raka, povodom kojeg bi se građane širom Europe informiralo o izazovima s kojima se suočavaju oni koji su se izliječili od ove bolesti.

Nakon kardiovaskularnih bolesti, rak je drugi vodeći uzrok smrtnosti u zemljama EU-a. U 2020. godini ova bolest dijagnosticirana je kod 2,7 milijuna ljudi, a od raka je umrlo 1,3 milijuna ljudi. Procjenjuje se da ekonomske posljedice raka u Europi premašuju 100 milijardi eura godišnje.