NOVOSTI

Rak dojke najčešće dijagnosticirana zloćudna bolest
Rak dojke najčešće dijagnosticirana zloćudna bolest - Romana Jerković

BRUXELLES – U sklopu posebnog Odbora za borbu protiv raka, 27. listopada održana je rasprava na temu raka dojke, dok je u drugom djelu sastanka održana razmjena mišljenja sa Stellom Kyriakides, povjerenicom Europske komisije za zdravlje, koja je najavila donošenje „Europskog plana za borbu protiv raka“ krajem godine. Na raspravi o raku dojke istaknuto je kako je rak dojke najčešće dijagnosticirana zloćudna bolest, a prema procjenama Europske komisije za 2020. godinu, dijagnozu raka dojke dobit će više od 355.000 žena u Europi. U Hrvatskoj je rak dojke 3. najčešći novo dijagnosticirani rak, nakon raka debelog crijeva i pluća, a na trećem je mjestu i prema uzroku smrti.

Rak dojke – napredak u ranom otkrivanju

Listopad je ujedno i mjesec borbe protiv raka dojke kada se javnost upozorava na važnost ranog otkrivanja raka dojke, prevencije te bolesti, pravovremenog liječenja te skrbi za oboljele.

Kao članica Odbora za rak kazala sam da je obećavajuće je što već četvrtu godinu zaredom u Hrvatskoj pada smrtnost od raka dojke pa je naša zemlja po ukupnoj smrtnosti od raka dojke ispod prosjeka EU-27 (na 16. mjestu). Napredak u otkrivanju raka dojke možemo zahvaliti i većem odazivu žena na program ranog otkrivanja raka dojke, no potrebno je nastaviti sa dodatnom edukacijom i sa podizanjem svijesti o važnosti redovitih pregleda, ali i o važnosti samopregleda.

U djelu rasprave sa povjerenicom Kyriakides, naglasila sam kako je rak postao veliki javnozdravstveni problem, te kako javnost sa pravom ima velika očekivanja od rada posebnog Odbora za borbu protiv raka, kao i od „Europskog plana za borbu protiv raka“.

Pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama

Zadnjih godina svjedočili smo velikom napretku u prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju raka, no i dalje su izrazito problematične velike regionalne razlike unutar kao i one između država članica, u standardima liječenja, pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama i infrastrukturi, kao i dostupnosti i visini cijena lijekova.

Upravo zato smatram kako se djelovanjem posebnog Odbora za borbu protiv raka i nadolazećeg „Europskog plana za borbu protiv raka“ nalazimo u jedinstvenoj prilici kreirati poticajne i ambiciozne politike na europskoj razini koje u sinergiji sa nacionalnim politikama država članica mogu doprinijeti značajnom smanjenju smrtnosti u osoba oboljelih od malignih bolesti poput raka.