NOVOSTI

Plenarna sjednica u Strasbourgu od 5. do 8. srpnja 2021.
plenarna sjednica u Strasbourgu

Pred nama je još jedna plenarna sjednica u Strasbourgu i mnogo važnih tema. Osobno ću sudjelovati u raspravi o proširenju mandata Europske agencije za lijekove EMA-e, na redovnim sastancima S&D grupe te na sastanku radne grupe Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE).

Raspravljat ćemo o Europskoj agenciji za lijekove (EMA) te usvojiti stajalište za pregovore s Vijećem o jačanju njene uloge. Cilj nam je da EMA bude što spremnija za buduće krizne situacije te da bolje upravlja lijekovima i medicinskim proizvodima, ne temelju iskustva koje smo stekli tijekom pandemije COVID-19 bolesti.

Raspravljat ćemo i o mogućim povredama EU zakona i prava LGBTIQ građana u Mađarskoj, a razmotrit ćemo i smjernice koje izrađuje Komisija o primjeni Mehanizma uvjetovanja koji štiti EU fondove od zlouporaba od strana vlada država članica koje ne poštuju vladavinu prava.

Budući da je Slovenija preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije do kraja ove godine, sa slovenskim predsjednikom Janezom Janšom razgovarat ćemo o prioritetima predsjedanja.

Parlament će usvojiti nadograđeni program Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) vrijedan 30 milijardi eura za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Tim instrumentom će se financirati prometni, energetski i digitalni projekti te osigurati da važni transeuropski projekti budu dovršeni do 2030. godine.

Mi zastupnici u Europskom parlamentu osvrnut ćemo se i na ishod sastanka Europskog vijeća održanog 24. i 25. lipnja ove godine, raspravljat ćemo i o godišnjem izvješću o funkcioniranju schengenskog područja u kojem se govori i o Hrvatskoj te o dva fonda koja bi državama članicama trebala olakšati upravljanje vanjskim granicama EU-a i migracijskim i integracijskim politikama, a raspravljat ćemo i glasati o privremenoj uredbi koja pružateljima usluga e-pošte, razgovora i razmjene poruka putem Interneta omogućuje dobrovoljno otkrivanje, uklanjanje i prijavljivanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu, kao i korištenje tehnologije za otkrivanje mamljenja djece.

Plenarnu sjednicu možete pratiti na poveznici Europskog parlamenta.