NOVOSTI

Pandemija COVID-19 ne smije promijeniti sigurnosne uvjete za cjepiva
Pandemija COVID-19

BRUXELLES/RIJEKA – Pandemija COVID-19 najveća je javnozdravstvena prijetnja za koju možemo reći da je počela stvarati novi svjetski poredak. Brojke zaraženih u cijelom svijetu svakodnevno rastu i ruše rekorde, a znanstvenici širom svijeta ubrzano pokušavaju pronaći cjepivo protiv COVID-19 te čim prije omogućiti njegovu masovnu upotrebu.

Pronalaženje cjepiva jest prioritet

Strategijom Europske unije za cjepiva nastoji se osigurati proizvodnja kvalitetnih, sigurnih i djelotvornih cjepiva u Europi te omogućiti brz pristup tim cjepivima za države članice i njihovo stanovništvo. Stoga smo i na današnjem sastanku Odbora ENVI (za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane) ponovili važnost poduzimanja svih mjera potrebnih da bismo zaštitili naše građane.

Pronalaženje djelotvornog cjepiva jest prioritet, ali još je važnije da cjepivo bude sigurno i stoga je važno da naši građani u ovoj kakofoniji raznih informacija i „informacija“ znaju da Unija inzistira na strogoj znanstvenoj procjeni prije davanja odobrenja, na potpunoj zaštiti svih prava građana te inzistira da države članice financijski pokriju određene rizike za poduzeća, kako bi se osiguralo da cjepiva stvarno budu dostupna građanima EU-a u cilju zaštite javnog zdravlja.

Pandemija COVID-19 veliki test za demokracije

Štoviše, sigurnost i djelotvornost osnovni su uvjeti bez kojih cjepivo neće moći ući na tržište EU-a. Iznimno je važno da pandemija COVID-19 ne utječe negativno na sigurnosne uvjete za cjepiva jer oni moraju ostati visoki kao za sva druga cjepiva.

Ne zaboravimo da cjepivo protiv pandemije COVID-19 nije čudotvorni napitak i neće u cijelosti riješiti problem pandemije, ali će biti ključan dio strategije izlaska iz pandemije. Solidarnost i pravedan pristup cjepivu za sve građane bit će velik test za naša demokratska društva.