NOVOSTI

Obilježavanje Europskog tjedna borbe protiv raka
Akt o upravljanju podacima

Svake godine, u zadnjem tjednu svibnja, obilježava se Europski tjedan borbe protiv raka. U fokusu ovogodišnje kampanje je Europski plan borbe protiv raka i uloga svakog dionika u njegovoj što boljoj i učinkovitijoj provedbi.

Kao članica Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu i članica Posebnog odbora za borbu protiv raka, povodom Europskog tjedna borbe protiv raka gostovala sam na N1 televiziji. Tom prilikom, istaknula sam kako je Europski plan borbe protiv raka, čijoj sam izradi doprinijela nizom amandmana vezanih uz prevenciju, rano otkrivanje, liječenje i unaprjeđenje kvalitete života oboljelih, izvrstan alat koji sadrži jasne smjernice te predviđa izdašan financijski okvir za unaprjeđenje zdravstvenih sustava držala članica.

Danas je, nakon kardiovaskularnih bolesti, rak drugi uzrok smrti, a po stopi preživljavanja Hrvatska je među pet najgorih zemalja u Europi. Problem raka je prepoznat kao zajednički problem Europske unije i ako udružimo snage u borbi protiv ove bolesti, možemo očekivati smanjenje pojavnosti i posljedica na najmanju razinu. Europski plan borbe protiv raka bavi se svim fazama, od prevencije, primarne i sekundarne, preko rane dijagnostike do kvalitete života osoba koje su preboljele i preživjele rak.

Ishodi liječenja jedan su od najvažnijih aspekata u borbi protiv raka o čemu smo govorili i na konferenciji u Zagrebu, koju sam u travnju ove godine organizirala uz podršku Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu i na kojoj smo okupili sve relevantne dionike. U Hrvatskoj se tom aspektu posvećuje premalo pažnje. Prema istraživanju OECD-a, jedan Hrvat živi tri godine kraće od prosjeka Europe i to najviše zbog kasnog dijagnosticiranja bolesti. Nijedan sustav, ako ne provodi evaluaciju svog rada, ako ne analizira svoje učinke, ne može biti uspješan, ni s aspekta struke, a još manje s aspekta financija.

Dodatno, aktivno se zalažem i za prepoznavanje važnosti zdravstvene pismenosti u prevenciji ove smrtonosne bolesti te za osiguranje većeg broja sredstava za provedbu projekata i aktivnosti edukcije stanovništva i podizanja svijesti o faktorima rizika poput prehrane, pušenja i zagađenog okoliša. Čak 40% slučajeva raka može se spriječiti, što znači da moramo povećati djelovanje usmjereno na prevenciju, počevši s najmlađima.

Stoga,  pozivam sve koje se bave borbom protiv raka da se pridruže i doprinesu, kako provedbi Europskog plana borbe protiv raka, tako i što sveobuhvatnijoj prevenciji, skrbi i zadovoljavanju potreba oboljelih.

Moje gostovanje na N1 televiziji možete pogledati na linku.