NOVOSTI

Konferencija „Europa za mlade“

Zelena i klimatski neutralna Europa do 2050.

Na prošlotjednoj konferenciji „Europa za mlade“ održanoj u Rijeci u organizaciji Savjeta mladih PGŽ i Ekonomskog fakulteta u Rijeci, sam kao zastupnica u Europskom parlamentu i članica Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu govorila o Zelenoj Europi. Što to zapravo znači? Zelena Europa podrazumijeva ukupnu održivu transformaciju Europe u okolišnom, gospodarskom i društvenom pogledu. Implementacijom Zelenog plana, ključnog razvojnog dokumenta EU, do 2050. godine želimo Europu učiniti prvim klimatski neutralnim kontinentom na svijetu.

Zeleni plan ima tri ključna cilja: okoliš bez neto emisije stakleničkih plinova, gospodarski rast i uključivost. Ciljevi su vrlo ambiciozno postavljeni i zahtijevaju ozbiljan pristup i doprinos svakog pojedinca, organizacija i institucija. Je li moguće ukloniti neto emisije stakleničkih plinova? Moguće je i to mjerama hvatanja ugljika u prirodne ponore, npr. sadnjom drveća ili poljoprivrednih kultura koje upijaju ugljik ili hvatanjem ugljika i njegovim pohranjivanjem u geološke formacije. Kada kažemo da gospodarski rast nije ovisan o uporabi resursa ideja je da novo stvorenu gospodarsku vrijednost ne temeljimo kao sada na iskorištavanju netaknutih prirodnih resursa, već da rast temeljimo na sekundarnim ili obnovljivim sirovinama, ili pak da stvaramo dodanu vrijednost na korištenju intelektualnog i kreativnog ljudskog potencijala, a ne na iskorištavanju resursa. Uključivost podrazumijeva da se društveno blagostanje, bez obzira radi li se o materijalnom bogatstvu, ili društvenom kapitalu mora uravnoteženo rasporediti među svim građanima i regijama EU kako ne bi bilo gubitnika zelene tranzicije.

Kružno gospodarstvo za pravednije i uključivije društvo

Cirkularno, odnosno kružno gospodarstvo kojem težimo zapravo je ono u kojem nema odbačene i rastrošno potrošene energije ili sirovina, to je implementacija zelenih i digitalnih, pametnih tehnologija u sve društvene sustave, to je izgradnja pravednijeg i uključivijeg društva u kojem će se jaz između ekstremno bogatih i siromašnih drastično smanjiti.

Zeleni plan podrazumijeva ukupnu transformaciju društva u razdoblju od 2020. do 2050. godine. Prvih pet godina, dakle u razdoblju od 2020. do 2025. naglasak je na pripremi transformacije i to donošenjem svih potrebnih strategija, politika, uredbi i direktiva kojima će se implementirati održive promjene u državama članicama. U razdoblju od 2025. do 2050. trajat će razdoblje stvarne tranzicije u svim područjima: energetici, industriji, financijama, prometu, poljoprivredi, ribarstvu, obrazovanju i ostalim društvenim sektorima.

Energetska tranzicija i čista energija

Prelazak na čistu energiju podrazumijeva zamjenu neobnovljivih fosilnih energenata onim obnovljivim u koje ubrajamo energiju vjetra, sunca, vode, plime i oseke, geotermalnu, biomasu itd. EU je usvojila ambiciozni cilj prema kojem će do 2030. godine smanjiti emisije stakleničkih plinova za 55% u odnosu na referentnu 1990. godinu, uz minimalno 40 % obnovljivih izvora energije na energetskom tržištu EU-a.

Tri ključna načela prelaska na čistu energiju su: 1) sigurna i cjenovno pristupačna opskrba energijom u EU-u; 2) razvoj potpuno integriranog, međupovezanog i digitaliziranog europskog energetskog tržišta te 3) davanje prednosti energetskoj učinkovitosti, poboljšanje energetske učinkovitosti naših zgrada i razvoj energetskog sektora koji se uglavnom temelji na obnovljivim izvorima energije.

EU je razvila cijeli niz konkretnih mjera za zelenu energetsku tranziciju, između ostalih izgradnju međusobno povezanih energetskih sustava i bolje integriranih mreža za potporu obnovljivim izvorima energije; promicanje inovativnih tehnologija i moderne, pametne energetske infrastrukture; povećanje energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna proizvoda; dekarboniziranja sektora plina i promicanje pametne integracije u svim sektorima; osnaživanje potrošača i pomaganje državama članicama u suzbijanju energetskog siromaštva; promicanje energetskih normi i tehnologija EU-a na globalnoj razini te razvijanja punog potencijala europske energije vjetra na moru.

Europski zeleni plan ima ogroman utjecaj na industriju, poljoprivredu i okoliš jer podrazumijeva korijenite promjene u sektorskim politikama. Međutim,  zelena i klimatski neutralna Europa do 2050. cilj je vrijedan dodatnih napora u svakom području ljudskog djelovanja.