NOVOSTI

Europski zeleni plan za život u zdravom okolišu
Europski zeleni plan

Ublažavanje klimatskih promjena, smanjenje emisija stakleničkih plinova, očuvanje bioraznolikosti i smanjenje korištenja štetnih kemikalija samo su neki od ciljeva dokumenta Europski zeleni plan. Njegovom provedbom podržavamo pravo na život u zdravom okolišu i održivu ekonomiju.

O tome koliko je važna njegova provedba razgovarali smo s direktorom Europske agencije za okoliš Hansom Bruyninckxom na  ovotjednom sastanku Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI).  Ovo je ujedno i najveći odbor u Europskom parlamentu koji se bavi važnim temama i izazovima poput bioraznolikosti, kružnog gospodarstva, javnog zdravstva, sigurnosti hrane, kakvoće zraka i vode, upotrebe kemikalija i pesticida.

Kao članica ENVI odbora i Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu već sam ranije isticala kako europsko gospodarstvo svake godine snosi 55 milijardi eura zdravstvenih i drugih troškova povezanih s okolišem zbog neprovođenja okolišnih uredbi i direktiva.

Europski zeleni plan – Smanjiti upotrebu pesticida

Ključni ciljevi novog programa Europske unije u području zaštite okoliša su i ublažavanje klimatskih promjena te prilagodba istima, smanjenje emisija stakleničkih plinova, smanjenje onečišćenja – posebno korištenja štetnih kemikalija, ali plastičnog i drugog otpada – te očuvanje bioraznolikosti. Jedan od ciljeva EU-a do 2030. godine je i smanjenje upotrebe i rizika od kemijskih pesticida za 50%.

Europska komisija usvojila je u lipnju prijedloge za novu Uredbu o održivoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja, u skladu sa strategijom Od polja do stola i biološke raznolikosti, kao dio paketa mjera za smanjenje ekološkog otiska prehrambenog sustava EU-a i pomoć u ublažavanju gospodarskih gubitaka.

Glavne mjere odnose se na obveze država članica da vlastite ciljeve i strategije smanjenja uporabe pesticida prilagode zajedničkom cilju Unije do 2030. godine, kako bi se omogućili život u zdravom okolišu i održiva ekonomija. Dodatno, mjerama se predviđa i ekološki prihvatljiva kontrola štetnika koja uključuje alternativne metode njihovog suzbijanja, dok se kemijski pesticidi koriste samo kao posljednje sredstvo.

Svjesnost građana je nedovoljna

Ono što je posebno važno jest zabrana uporabe svih pesticida na mjestima kao što su urbane zelene površine, javni parkovi, igrališta, rekreacijske zone i sportski tereni, kao i zaštićena područja u skladu s programom Natura 2000.

Svjesnost građana Europske unije o korištenju alternativnih bioloških sredstava još uvijek je nedovoljna. Stoga, da bismo ostvarili zadane ciljeve do 2030. godine, moramo poraditi na informiranju i edukaciji građana. Obveza je svake države članice da u tom segmentu uloži maksimalne napore kako bismo izgradili uvjete za život u zdravom okolišu te održivo gospodarstvo.

Pratite novosti iz moga rada na blogu.