NOVOSTI

Europski prostor za zdravstvene podatke
Europski zeleni plan

Korištenje osobnih podataka u zdravstvu nameće društvene i etičke dileme

U svibnju ove godine, Europska komisija predložila je uspostavu Europskog prostora za zdravstvene podatke, kao temelj digitalne transformacije zdravstva Europske unije. Uz unaprjeđenje zdravstvene zaštite, njime će se građanima omogućiti upotreba i kontrola osobnih zdravstvenih podataka, kako u vlastitoj zemlji tako i u drugim zemljama Europske unije. Države članice trebaju osigurati da se sažeci medicinskih podataka o pacijentu, e-recepti, medicinske slike i popratni nalazi, laboratorijski nalazi i otpusna pisma izdaju i prihvaćaju u zajedničkom europskom formatu.

Ipak, korištenje podataka u zdravstvu nameće društvene i etičke dileme. U budućnosti će zdravstveni sektor proizvoditi još veće količine podataka o pacijentima i zdravstvenih informacija. Stoga, dijeljenje tih podataka, sigurno pohranjivanje i zaštita identiteta treba biti u fokusu  kreatora politike.

Smatram kako pri izgradi prijedloga Europskog prostora za zdravstvene podatke nije posvećeno dovoljno pažnje zdravstvenoj etici.  Važno je osigurati regulatorni okvir koji jamči da će zdravstveni podaci građana biti strogo zaštićeni i da se neće zloupotrijebiti. Primjena novih tehnologija mora biti etička,  jer u protivnom nećemo pomoći, već odmoći građanima, ali i zdravstvenim sustavima u cjelini.

Pri izradi regulatornog okvira važno je pomiriti i uskladiti poimanje standarda privatnosti i zaštite osobnih podataka te je u iznalaženju najboljih rješenja potrebno uključiti i stručnjake za zdravstvenu etiku kako bi se u potpunosti osigurala prava građana i zadovoljili visoki standardi Europske unije u području zaštite podataka.

Umjetna inteligencija i javna digitalna dobra koja danas naš život čine ugodnijim i jednostavnijim, svakako su dobrodošla i u zdravstvenim sustavima zemalja članica Europske unije u upravljanju velikim količinama kvalitetnih zdravstvenih podataka, koji su ključni za unaprjeđenje liječenja, razvoj cjepiva i medicinskih proizvoda te za bolji pristup zdravstvenoj zaštiti i povećanje otpornosti zdravstvenih sustava.

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu