NOVOSTI

Cirkularna ekonomija kao pokretač gospodarskog rasta, uz očuvanje okoliša i bioraznolikosti
zdrav okoliš

Cirkularna ekonomija predstavlja model ekonomskog razvoja koji se temelji na principima smanjenja otpada, ponovne upotrebe resursa i recikliranja. Cilj cirkularne ekonomije je stvoriti održiviji ekonomski model koji će smanjiti negativan utjecaj industrije na okoliš i prirodu te stvoriti nove mogućnosti za ekonomski rast i razvoj. U praksi to podrazumijeva smanjenje otpada na minimum. Kada proizvod dođe do kraja svog životnog vijeka, njegovi materijali ostaju unutar gospodarstva, gdje god je to moguće, zahvaljujući recikliranju. Tako se proizvodi mogu produktivno koristiti uvijek iznova, stvarajući dodatnu vrijednost.

U veljači 2021. Europski parlament usvojio je rezoluciju o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo kojom se zahtijevaju dodatne mjere za postizanje ugljično neutralnog, ekološki održivog, potpuno kružnog gospodarstva bez toksina do 2050., uključujući stroža pravila recikliranja i obvezujuće ciljeve za upotrebu materijala i potrošnja do 2030. Isto tako, Europska komisija je u ožujku 2022. objavila prvi paket mjera za ubrzanje prijelaza na kružno gospodarstvo, kao dio akcijskog plana za kružno gospodarstvo. Prijedlozi uključuju poticanje održivih proizvoda, osnaživanje potrošača za zeleni prijelaz, reviziju propisa o građevinskim proizvodima i stvaranje strategije o održivom tekstilu. Dodatno, u studenom 2022. Europska komisija također je predložila i nova pravila o pakiranju na razini EU-a. Cilj je smanjiti otpadnu ambalažu i poboljšati dizajn ambalaže, s primjerice jasnim označavanjem za promicanje ponovne uporabe i recikliranja; te poziva na prijelaz na plastiku na biološkoj osnovi, biorazgradivu i kompostirajuću.

U Hrvatskoj se cirkularna ekonomija sve više prepoznaje kao važan koncept za budući razvoj zemlje. Hrvatska Vlada je u svom programu za razdoblje od 2020. do 2024. godine uvrstila cirkularnu ekonomiju kao jedan od prioriteta u gospodarskom razvoju zemlje. U tom smislu, donesena je i Strategija održivog razvoja Republike Hrvatske 2030. koja uključuje ciljeve vezane uz cirkularnu ekonomiju.

Jedan od ključnih faktora za uspješnu implementaciju cirkularne ekonomije u Hrvatskoj je razvoj infrastrukture za prikupljanje i obradu otpada. Hrvatska ima dobar sustav za prikupljanje otpada, ali još uvijek postoji prostor za napredak u pogledu njegove obrade i recikliranja. Važno je poticati razvoj inovativnih tehnologija za obradu otpada te poticati ulaganja u ovaj sektor.

Drugi važan faktor je podrška poduzetnicima u razvoju inovativnih poslovnih modela koji se temelje na principima cirkularne ekonomije. Potrebno je poticati razvoj novih proizvoda i usluga koji će biti dizajnirani tako da imaju što manji utjecaj na okoliš te koji će biti lako reciklirani ili ponovno upotrijebljeni. Osim toga, važno je poticati razvoj poslovnih modela koji se temelje na dijeljenju proizvoda i usluga, što je jedan od ključnih principa cirkularne ekonomije.

Pred nama je još puno posla i Hrvatska ima još puno prostora za napredak na putu prema cirkularnoj ekonomiji. Pritom je važno educirati i informirati javnost o važnosti cirkularne ekonomije te poticati tvrtke da primjenjuju principe cirkularne ekonomije u svojim poslovnim procesima.

U konačnici, cirkularna ekonomija pruža mnoge prednosti za gospodarstvo, okoliš i društvo. Razvijanjem cirkularne ekonomije u Hrvatskoj možemo smanjiti količinu otpada, uštedjeti prirodne resurse i potaknuti ekonomski rast na održiv način.

Cirkularna ekonomija predstavlja model ekonomskog razvoja koji se temelji na principima smanjenja otpada, ponovne upotrebe resursa i recikliranja. Cilj cirkularne ekonomije je stvoriti održiviji ekonomski model koji će smanjiti negativan utjecaj industrije na okoliš i prirodu te stvoriti nove mogućnosti za ekonomski rast i razvoj. U praksi to podrazumijeva smanjenje otpada na minimum. Kada proizvod dođe do kraja svog životnog vijeka, njegovi materijali ostaju unutar gospodarstva, gdje god je to moguće, zahvaljujući recikliranju. Tako se proizvodi mogu produktivno koristiti uvijek iznova, stvarajući dodatnu vrijednost.

U veljači 2021. Europski parlament usvojio je rezoluciju o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo kojom se zahtijevaju dodatne mjere za postizanje ugljično neutralnog, ekološki održivog, potpuno kružnog gospodarstva bez toksina do 2050., uključujući stroža pravila recikliranja i obvezujuće ciljeve za upotrebu materijala i potrošnja do 2030. Isto tako, Europska komisija je u ožujku 2022. objavila prvi paket mjera za ubrzanje prijelaza na kružno gospodarstvo, kao dio akcijskog plana za kružno gospodarstvo. Prijedlozi uključuju poticanje održivih proizvoda, osnaživanje potrošača za zeleni prijelaz, reviziju propisa o građevinskim proizvodima i stvaranje strategije o održivom tekstilu. Dodatno, u studenom 2022. Europska komisija također je predložila i nova pravila o pakiranju na razini EU-a. Cilj je smanjiti otpadnu ambalažu i poboljšati dizajn ambalaže, s primjerice jasnim označavanjem za promicanje ponovne uporabe i recikliranja; te poziva na prijelaz na plastiku na biološkoj osnovi, biorazgradivu i kompostirajuću.

U Hrvatskoj se cirkularna ekonomija sve više prepoznaje kao važan koncept za budući razvoj zemlje. Hrvatska Vlada je u svom programu za razdoblje od 2020. do 2024. godine uvrstila cirkularnu ekonomiju kao jedan od prioriteta u gospodarskom razvoju zemlje. U tom smislu, donesena je i Strategija održivog razvoja Republike Hrvatske 2030. koja uključuje ciljeve vezane uz cirkularnu ekonomiju.

Jedan od ključnih faktora za uspješnu implementaciju cirkularne ekonomije u Hrvatskoj je razvoj infrastrukture za prikupljanje i obradu otpada. Hrvatska ima dobar sustav za prikupljanje otpada, ali još uvijek postoji prostor za napredak u pogledu njegove obrade i recikliranja. Važno je poticati razvoj inovativnih tehnologija za obradu otpada te poticati ulaganja u ovaj sektor.

Drugi važan faktor je podrška poduzetnicima u razvoju inovativnih poslovnih modela koji se temelje na principima cirkularne ekonomije. Potrebno je poticati razvoj novih proizvoda i usluga koji će biti dizajnirani tako da imaju što manji utjecaj na okoliš te koji će biti lako reciklirani ili ponovno upotrijebljeni. Osim toga, važno je poticati razvoj poslovnih modela koji se temelje na dijeljenju proizvoda i usluga, što je jedan od ključnih principa cirkularne ekonomije.

Pred nama je još puno posla i Hrvatska ima još puno prostora za napredak na putu prema cirkularnoj ekonomiji. Pritom je važno educirati i informirati javnost o važnosti cirkularne ekonomije te poticati tvrtke da primjenjuju principe cirkularne ekonomije u svojim poslovnim procesima.

U konačnici, cirkularna ekonomija pruža mnoge prednosti za gospodarstvo, okoliš i društvo. Razvijanjem cirkularne ekonomije u Hrvatskoj možemo smanjiti količinu otpada, uštedjeti prirodne resurse i potaknuti ekonomski rast na održiv način.

 

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu